Media Pakket

Wij merken dat onze animatie video’s vaak onderdeel zijn van een grotere campagne, daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om media pakketten bij ons af te nemen.

Deze media pakketten bestaan naast een 60 seconden animatie video, uit: 1x 20 seconden animatie, 1x snippet (5 tot 7 sec animatie), 2x stills en 1x infographic. Met deze verschillende vormen van content kan vervolgens de gehele marketing funnel worden ingevuld.

Zo kan de 20 seconden animatie worden gebruikt om mee te adverteren, de snippet om mee te retargeten of a/b testen, de infographic kan gebruikt worden als lead magneet en de 60 seconden animatie video kan worden ingezet op de website of campagne pagina.

Dit zorgt er niet alleen voor dat je op ieder kanaal dezelfde vormgeving in kan zetten, maar ook dat je de gehele campagne in kan richten met visuele content als één van de krachtigste vormen van marketing.

Het media pakket bestaat uit:

1x 60 seconden animatie video

1x 20 seconden animatie video

1x snippet (5 tot 7 sec animatie)

1x infographic

2x stills

Door al deze elementen te combineren richten wij dus de gehele marketing funnel/ campagne in voor onze klanten. Met als doel om het bereik van onze klanten te verhogen en betere resultaten of meer leads te genereren.

Online adverteren

Zodra alle content is gemaakt kan de klant ervoor kiezen om deze content zelf te gaan verspreiden of onze hulp hiervoor in te zetten.

Op basis van klantprofielen bepalen we via welk kanaal er geadverteerd kan worden om traffic naar de marketing campagne te genereren. Hierbij kan je denken aan LinkedIn ads, Facebook ads of YouTube. Op deze manier zorgen we ervoor dat al snel een groot bereik kan worden gerealiseerd.

Marketing funnel

Op basis van de buyers journey vullen we aan de hand van de awareness, consideration en decision fase de marketing funnel in. Op de afbeelding is te zien hoe we dit globaal inrichten.

Get in touch

Contact Us