In Script schrijven

In 5 stappen het ideale videoscript!

Niet voor iedereen is het schrijven van een videoscript dagelijkse kost en als je hier niet zo bedreven in bent verval je al snel in voor de hand liggende valkuilen.

Zo is men geneigd om het verhaal vooral vanuit het eigen- of bedrijfsperspectief te benaderen, terwijl het juist gaat om beleving vanuit de klant en zijn of haar perspectief.

Gelukkig is het schrijven van het ideale script geen hogere wiskunde, mits je de juiste stappen volgt! Zo helpen de onderstaande 5 stappen van Robert Middelton bij de vormgeving van jouw ideale verhaal.

Animatie script schrijven

Duur van het videoscript

Ook de duur van de video van groot belang. Wij raden aan om je video te timen tussen de 1 en 1,5 minuut. Na 1,5 minuut blijkt dat 70% van de kijker afgehaakt. Om je video binnen deze tijd te houden is het van belang je aan een maximaal aantal woorden te houden. Let op! Je zal merken dat je script al snel te lang wordt. In de onderstaande tabel zie je hoeveel woorden je maximaal kan gebruiken:

Duur video Aantal woorden voor script
30 seconden 85
60 seconden 160
90 seconden 230

Structuur van het videoscript

1. Probleem
Omschrijf hier het probleem. Welk probleem (dat jouw klanten ervaren) schrijf je aan? Zorg ervoor dat je klanten zich in dit probleem herkennen en speel in op emotie. Betrek het gevoel dat klanten ervaren bij het probleem. Bijv. “Irriteer (emotie/ gevoel) jij je ook mateloos aan de hoeveelheid irrelevante e-mails (probleem) die je dagelijks ontvangt?”

Er zijn vele emoties, zo kennen we basisemoties en afgeleiden emoties (nuances). Zo zijn frustratie en irritatie een afgeleide zijn van de basisemotie woede en is wantrouwen een afgeleide van angst. Een compleet overzicht van de basisemoties en de bijbehorende nuances zijn terug te vinden via deze link. Het is aan te raden om aan de hand van dit overzicht jouw probleemstelling te formuleren.

Vraag: Welk probleem (van de klant) schrijf je aan en welke emoties heeft de klant hierbij? Omschrijf kort en bondig de probleemstelling vanuit de emotie van de klant of doelgroep.

 

2. Visie
Bij stap twee geef je jouw visie op het probleem. Omschrijf hoe jij tegen het probleem aankijkt, zonder al teveel in te gaan op de oplossing zelf. Ook bij deze stap speel je voornamelijk in op de emotie en het gevoel van de klant. Je kijkt eigenlijk vooruit in de toekomst waarin het probleem is verholpen en omschrijft hierbij het gevoel van de klant. Je kan deze stap bijvoorbeeld als volgt opbouwen: “Zou het niet fijn zijn als…(visie op probleem)…zodat…(gevoel/ emotie)…”.

Vraag: Wat is jouw visie op het probleem? Omschrijf kort en bondig jouw visie gecombineerd met de emoties (het gevoel) dat de klant ervaart, wanneer zijn of haar probleem (in de toekomst) is opgelost.

 

3. Oorzaak
Waar je bij stap 1 & 2 vooral inspeelt op de emotie en het gevoel van de klant, benader je de oorzaak (stap 3) vooral rationeel. Verklaar op basis van logica en feiten waar een probleem vandaan komt. Wat zijn de redenen waarom je klanten dit probleem ervaren?

Vraag: Waar komt het probleem vandaan, hoe is het probleem te verklaren? Omschrijf de oorzaak vanuit logica en feiten.

 

4. Oplossing
Ook de oplossing benader je rationeel en is vaak een feitelijke opsomming van de oplossingen die jij voor je klanten hebt bedacht. In de omschrijving van je oplossing valt het probleem weg en komt je visie terug.

Vraag: Hoe ga jij dit probleem oplossen? Geef een rationele (vanuit logica & feiten) beschrijving van jouw oplossing.

 

5. Call to Action (CTA)
Ter afsluiting vraag je de doelgroep meteen met iets aan de slag te gaan. Het is van belang in te spelen op directe actie, want mensen zijn druk en van uitstel komt in de meeste gevallen afstel. Je kan bijvoorbeeld verwijzen naar een e-book waar je dieper ingaat op het centrale onderwerp.

Vraag: Welke actie wil je dat een klant gaat ondernemen? Inschrijven voor workshop, downloaden e-book, doorverwijzing naar website etc.

Moeite met het formuleren van een goede CTA? Kijk hier voor een aantal voorbeelden.

Meer zien?